Hvem kan ta en laseroperasjon?

0
1836

Hvem kan laseropereres?

De aller fleste mennesker som har friske øyne og har mindre synskorreksjoner som skal utføres (nærsynthet, langsynthet og/eller asigmatisme) er som regel gode kandidater for å ta en laseroperasjon. I utgangspunktet har teknologien kommet såpass langt at “alle” typer synshemmelse med unntak av blindhet kan korrigeres, men som øyekirurgen min sa:

“Det er vanskelig å sette noe fasitsvar på hvorvidt man er en god kandidat eller ei. Det eneste man kan gjøre er å komme innom en klinikk og forklare situasjonen sin slik at vi har et beslutningsgrunnlag. Allikevel vil vi påpeke at over 90 % av de som kommer inn i vår klinikk vil få tilbud om behandling.”

Den ideelle LASIK-pasienten er mellom 20 og 40 år, men også eldre mennesker kan være gode kandidater hvis de har et stabilisert syn. Det er svært viktig at synet ditt har stabilisert seg for du tar en øyeoperasjon, noe vi kommer tilbake til senere i artikkelen.

Men hvorfor blir noen frarådet eller nektet laseroperasjon?
Grunnene til at man ikke regnes som en kandidat til en laseroperasjon er følgende:

1. Signifikante og alvorlige synsproblemer. Hvis du har en ekstrem grad av nærsynthet, langsynthet eller astigmatisme kan det være at du ikke har mulighet for å få et særlig mye bedre syn til tross for en operasjon. Det er også påvist gjennom flere forskningsrapporter en høyere komplikasjonsfare for folk som ligger betydelig høyere på “pluss/minus“-skalaen.

Det er en uskreven regel, som praktiseres litt forskjellig hos øyeklinikker, som tilsier at de estimatene man pleier å sette grensen på er som følger:

Nærsynthet behandles ikke etter minus 10 og langsynthet behandles ikke etter pluss 7.

2. Ustabilt syn. Øyeoperasjoner anbefales aldri for unge mennesker under 18 år eller veldig gamle

Det kan være flere grunner til at du blir nektet en laseroperasjon.

mennesker fordi synet deres er stadig vekk i endring. Synet bør ha stabilisert seg og holdt seg stabilt i minst to år før man tar en laseroperasjon.

3. Tørre øyne. Både antall tårer du produserer og innholdskvaliteten på disse tårene er viktige faktorer for å forbedre restitusjonsperioden etter en laseroperasjon. Hvis du plages med tørre øyne, og da spesielt på vinterstid i Norge, så er dette noe som er veldig viktig at du opplyser øyekirurgen om før du setter i gang prosedyren.

4. Store pupiller. Hvis man har store pupiller er det større sjanse for at man opplever at man sliter med å se om natten/kvelden etter en laseroperasjon. Men det er veldig få mennesker som har såpass store pupiller at dette utgjør noe særlige problemer.

5. Svakt immunforsvar. For de som er i den eldre aldersgruppen kan dette være relevant. Har man et svakt immunforsvar som følge av alderen eller sykdommer man har fått gjennom livets løp (AIDS feks), så er man ikke egnet til å ta en øyeoperasjon.

Under konsultasjonen vil du uansett høre med øyelegen din hvorvidt du er en god kandidat eller ikke. Men det er faktisk en del folk som blir nektet en laseroperasjon nettopp fordi de er plaget med noen av disse overnevnte faktorene.LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here